Deelnemer worden van MyTec-bedrijven?

MyTec-Bedrijven home

Voordelen

Door deelnemer te worden van MyTec-bedrijven kunt u vandaag al contact leggen met uw medewerkers van morgen. U voorkomt eenvoudiger een personeelstekort door “op maat” opgeleide medewerkers die u kent en die uw bedrijf van binnen kennen.

Opgeleid binnen de MyTec omgeving: een technicus die zich gemakkelijk nieuwe kennis en technieken eigen maakt en is voorbereid op een leven lang leren en anticiperen op ontwikkelingen in de technische sector.

Co-creatie

Als deelnemer van MyTec-bedrijven komt u in contact met goed opgeleide en gemotiveerde technici en draagt u natuurlijk ook bij aan de co-creatie van de opleiding.

Denk daarbij aan het beschikbaar stellen van BPV-plaatsen en het goed begeleiden van studenten. Uiteraard ondersteunt MyTec-bedrijven u waar mogelijk om dit als MyTec-bedrijf waar te maken. Onder meer door informatie en trainingen. Ook komt u in contact met andere deelnemers die u kunnen ondersteunen bij vragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deelname aan Stichting MyTec-bedrijven? Neem dan gerust contact op met Programmamanager Mathijn Korf en hij vertelt u er graag meer over:

Email: m.korf@mytec-bedrijven.nl

Wat bieden wij onze deelnemers?

Contact met toekomstige medewerkers

De studenten van de MyTec-opleiding lopen stages bij de aangesloten bedrijven. Door diverse stages komt u in contact met deze studenten en mogelijk uw toekomstige medewerkers.

Stagemarkt, banenmarkt & trainingen

U kunt deelnemen aan stagemarkten en banenmarkten. Hier ontmoet u de MyTec-studenten en kunt u uw bedrijf als werkgever promoten. We bieden leden ook trainingen zoals de succesvolle training Werkplekbegeleider.

Vacatures onder de aandacht

Uw vacatures brengen we onder de aandacht via onze website en Linkedin pagina. Zo bereikt u niet alleen de MyTec-studenten maar ook alle alumni van de MyTec-opleiding.

Ervaringen

Annemarie Antonissen

(Adviseur HR bij Engie Services West )

‘Wij hebben structureel openstaande vacatures. Dat is een van de redenen om samen te werken met het technisch onderwijs. Via het Nova College krijgen we goede MyTec-stagiairs aangeboden die weten wat ze willen. Door ze een passende stageplek aan te bieden en ze zorgvuldig te begeleiden, leren wij ze kennen en krijgen zij de gelegenheid zich te ontwikkelen. Zo ontstaat een band die de afgelopen jaren vaak heeft geresulteerd in een arbeidscontract.’

Cees Stobbe

(Area-Coördinator bij Vattenfall)

‘Elke twee weken ontmoeten wij de andere MyTec-bedrijven en ook tussendoor hebben we regelmatig contact. We overleggen over de invulling van de MyTec-opleiding en over studenten, stagiaires en afgestudeerden. Wij willen graag dat ze op een plek terechtkomen waar ze het lekkerst in hun vel zitten en de meeste waarde toevoegen aan het bedrijf. Als ik een stagiair of sollicitant heb die toch meer affiniteit heeft met bijvoorbeeld chemie, dan stuur ik hem door naar een ander MyTec-bedrijf. Andersom gebeurt ook. Binnen de stichting beconcurreren de bedrijven elkaar niet, maar helpen elkaar.’

Deelname

Deelname Categorieën

Het onderwijsprogramma MyTec wordt zoveel mogelijk in de praktijk of in een gesimuleerde omgeving gegeven. Een duidelijke koppeling tussen theorie en praktijk staat voortdurend centraal. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de praktijk in de bedrijven die aangesloten zijn bij MyTec-bedrijven.

Stichting MyTec-bedrijven kent twee categorieën deelnemers:

  1. deelnemers A, waarbij de A staat voor algemene deelnemers;

  2. deelnemers B, waarbij de B staat voor deelnemers die het recht hebben om een voordracht te doen voor de benoeming van bestuurders.

Bedrijven kiezen zelf of ze in categorie A of B vallen. De toegevoegde waarde voor deelnemende bedrijven is nagenoeg gelijk. Echter, de financiële bijdrage van deelnemer B is substantieel hoger dan de bijdrage van deelnemer A. Een deelnemer B wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen in het bestuur van MyTec-bedrijven om zo vanuit die rol mede verantwoordelijk te zijn voor het realiseren van onze ambities en besluiten te nemen over de besteding van de financiële bijdrages van deelnemende bedrijven.

Onze verwachting richting u

Alle deelnemende bedrijven zijn actief met:

  • het aanbieden van stageplaatsen en begeleiden van stagiaires.

  • het bemensing van een bouwteam en/of de onderwijswerkgroep;

  • op verzoek aanleveren van lesmaterialen die gebruikt kunnen worden in het onderwijs;

  • op verzoek kennis en kunde te delen met studenten in de vorm van gastdocenten of excursies.

Kosten

Voor schooljaar 2020-2021 zijn de deelnemersbijdrages:

Deelnemer A: €3.500 per jaar

Deelnemer B: €35.000 per jaar

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wilt u op een innovatie manier ‘op maat’ opgeleide medewerkers aantrekken, bijdragen aan toekomstgericht techniekonderwijs en zo straks een personeelstekort voorkomen? Wordt dan ook deelnemer van stichting MyTec-bedrijven. Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer over de voordelen van deelname. U kunt contact opnemen via info@mytec-bedrijven.nl